Vlootnummer: H1467

Modelnummer: Aichi SV 10 E1 WL