Vlootnummer: H1480

Modelnummer: Aichi SV 10 E1 WL