Vlootnummer: J1542

Modelnummer: Toyota 8 FBM KT25