Vlootnummer: J1543

Modelnummer: Toyota 8 FBM KT25