DoornbosCursusATEX (EX000) Basistraining

Notice: Undefined index: cursus_data in /home/doornbos/domains/doornbosequipment.com/public_html/wp-content/themes/doornbos/parts/cursus-specifiek.php on line 6

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/doornbos/domains/doornbosequipment.com/public_html/wp-content/themes/doornbos/parts/cursus-specifiek.php on line 6

Notice: Undefined index: cursus_data in /home/doornbos/domains/doornbosequipment.com/public_html/wp-content/themes/doornbos/parts/cursus-specifiek.php on line 17

ATEX (EX000) Basistraining

Veilig werken volgens de ATEX-richtlijnen

De ATEX-richtlijn schrijft voor waaraan alle arbeidsmiddelen en werkplekken in explosiegevaarlijke omgevingen moeten voldoen om veilig te kunnen werken. ATEX staat voor ATmosphères EXplosibles en omvat twee Europese richtlijnen voor het werken in en met explosiegevaarlijke omgevingen.
Explosiegevaar ontstaat wanneer er brandbare gassen, damp, nevel of stoffen zich met elkaar mengen. Indien dit mengsel in contact komt met zuurstof of een ontstekingsbron als vuur, dan kan dit tot een explosie leiden. Het is dan ook niet voor niets dat de Europese Unie deze richtlijnen in het leven hebben geroepen met als belangrijkste doel veiligheid voor de werk- en leefomgeving te kunnen garanderen! Het is nodig om  medewerkers te instrueren, zodat er aantoonbaar en verantwoord veilig gewerkt kan worden.

De onderwerpen die aan de orde komen in deze cursus zijn:

 • Achtergronden van ATEX, wat is ATEX?
 • Ontploffingsgevaar
 • Wetgeving
 • Uitzonderingen
 • Verschillen ATEX 114 en ATEX 153
 • Risico’s
 • Organisatie & explosieveiligheid document
 • Coördinatieverplichting
 • Explosieve stofmengsels & LEL-waarde en UEL- waarde
 • Temperaturen
 • Geleidbaarheid van stof
 • Ontstekingsbronnen
 • Zonering, indeling & soorten zones
 • Praktijk benadering
 • EPL (Equipment Protection Level)
 • Schoonmaken en stofzone
 • Elektrische materieel en BTO (beschermingswijzen tegen ontsteking)
 • BTO gasontploffingsgevaar
 • BTO stofontploffingsgevaar
 • Voorschriften fabrikant
 • Montage
 • Aanduiding op elektrisch materiaal

Doelstelling

Het verkrijgen van voldoende basiskennis om:   

·       Het onderwerp explosieveiligheid binnen het kader van de ATEX richtlijnen te begrijpen; 

·       Een explosieveiligheidsdocument te kunnen beoordelen, up-to-date te kunnen houden en te kunnen aftekenen; 

·       De Wet- en regelgeving inzake explosieveiligheid te begrijpen;  

·       De voorgestelde maatregelen op een verantwoorde wijze te kunnen implementeren en onderhouden;

Resultaat

Heb je de cursus succesvol afgerond? Dan heb je onder andere kennis van het ontstaan van explosiegevaar, het herkennen van gevaarlijke situaties, beschermingswijzen tegen ontsteking, relevante wetgeving én certificering.