DoornbosCursusHeftruck Compleet

Heftruck Compleet

Tijdens de Doornbos heftruck Compleet opleiding worden praktijk en theorie afgewisseld, maar ligt de nadruk vooral op de praktijkoefeningen.
We behandelen tijdens de cursus diverse heftrucks en Reachtrucks. Niet alleen de veiligheidsvoorschriften, maar ook de kennis van de heftrucks en reachtrucks zelf en de actuele wettelijke bepalingen.

De heftrucks die behandeld zullen worden zijn :
Elektrische heftruks tot 5 Ton, Diesel heftrucks tot 16 Ton, Reachtrucks en 16 tot 32 Tons heftrucks.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

Arbowetgeving en wettelijke bepalingen
Praktijkinstructie en waarschuwingen 
Specifieke machine-eigenschappen
Lastdiagrammen
Lasten oppakken, vervoeren en wegzetten
Dagelijkse controle voor ingebruikname en inspectie voor aanvang
Gevaarlijke voorvallen

De heftruck Compleet opleiding  duurt Twee dagen en wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen.
Wanneer de examens succesvol zijn afgerond,  ontvangt de cursist na afloop een certificaat. Met het certificaat kan men aantonen dat u zowel de theorie als de praktijk beheerst, daarnaast is men in staat om veilig te werken met diverse heftrucks en reachtrucks.

De certificaten zijn 5 jaar geldig. Hiermee voldoet u aan de veiligheidseisen van zowel verzekeraars als de Arbowet.

Code 95

Beroepschauffeurs kunnen de opleiding ook voor Code95 laten meetellen. De 2-daagse heftruck compleet opleiding telt dan voor 14 uur Code95.

Benodigdheden voor de praktijk: 

Geldig legitimatiebewijs
Veiligheidsschoenen
Werkkleding
Veiligheidshelm 

Toelatingseisen:

De kandidaten dienen tenminste 18 jaar oud te zijn en de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift. Andere talen zijn mogelijk in overleg.Voor alle opleidingen geldt dat de voertaal Nederlands of Engels is.
Trainingsduur 2 Dagen / 16 uur

Deze opleiding is Incl. Stapbudget   Heftruck Training Compleet ( vanaf 1 Juli 2022 ) – STAP-budget.nl