DoornbosCursusNEN 3140 VOP (Voldoende Onderricht Persoon)

Notice: Undefined index: cursus_data in /home/doornbos/domains/doornbosequipment.com/public_html/wp-content/themes/doornbos/parts/cursus-specifiek.php on line 6

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/doornbos/domains/doornbosequipment.com/public_html/wp-content/themes/doornbos/parts/cursus-specifiek.php on line 6

Notice: Undefined index: cursus_data in /home/doornbos/domains/doornbosequipment.com/public_html/wp-content/themes/doornbos/parts/cursus-specifiek.php on line 17

NEN 3140 VOP (Voldoende Onderricht Persoon)

Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat medewerkers die aan of bij elektrische laagspanningsinstallaties werken deskundig genoeg zijn en dat ook duidelijk is wie wat kan doen en wie waar verantwoordelijk voor is (Arbeidsomstandighedenwet artikel 3.2). Werknemers van bedrijven die werken met of aan elektrotechnische installaties moeten op de hoogte zijn van de gevaren en risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen. De NEN 3140 VOP basiscursus is bedoeld voor iedereen die eenvoudige werkzaamheden aan elektrotechnische installaties uitvoert. Als vervolg op de NEN 3140 VOP basiscursus is het ook mogelijk de herhalingscursus te volgen.

NEN 3140:2011 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning) vermeldt hoe bedrijven aan deze arboverplichting voldoen en hoe ze elektrotechnische risico’s kunnen voorkomen.

Inhoud van de basiscursus NEN 3140 VOP

Elektrotechnische gevaren en ongelukken

  • Elektrotechnische gevaren
  • Elektrocutie
  • Kortsluiting
  • Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

  • Wetgeving en historie
  • Arbowetgeving
  • De NEN 3140

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s

  • Inleiding
  • Personeel
  • Periodieke instructie
  • Werk- en onderhoudsprocedures
  • Spanningsloos werken volgens NEN 3140
  • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
  • Werken in de nabijheid van actieve delen

Werken met een werkvergunning en schakelbericht

  • Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140
  • Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties
  • Schakelbrief, schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen
  • Werkzaamheden aan een verdeler

De NEN 3140 VOP basiscursus duurt één dag.

Tijdens deze cursusdag leren onze gecertificeerde instructeurs je alle gevaren en risico’s die je moet kennen om veilig eenvoudige werkzaamheden aan elektrotechnische installaties uit te kunnen voeren. Ook leer je de gevaren en risico’s zoveel mogelijk te beperken. Met een VOP-certificaat bewijst de medewerker dat hij of zij elektrotechnische risico’s kent, herkent en met specifieke maatregelen kan voorkomen en weet waar zijn of haar verantwoordelijkheid begint en ophoudt.

Wanneer je de basiscursus succesvol afrondt, ontvang je een NEN 3140 certificaat en Doornbos pas. Deze zijn drie jaar geldig.