DoornbosCursusOnafhankelijke Adembescherming (SOG)

Notice: Undefined index: cursus_data in /home/doornbos/domains/doornbosequipment.com/public_html/wp-content/themes/doornbos/parts/cursus-specifiek.php on line 6

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/doornbos/domains/doornbosequipment.com/public_html/wp-content/themes/doornbos/parts/cursus-specifiek.php on line 6

Notice: Undefined index: cursus_data in /home/doornbos/domains/doornbosequipment.com/public_html/wp-content/themes/doornbos/parts/cursus-specifiek.php on line 17

Onafhankelijke Adembescherming (SOG)

Werken met Onafhankelijke Adembescherming (ademhalingsautomaat) is bedoeld voor medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein gebruik moeten kunnen maken van perslucht met een ademautomaat. Dit geldt voor zowel het ademluchttoestel als voor luchtnetsystemen (vast en mobiel). In deze training leert de deelnemer welke adembeschermingsmiddelen er zijn, hoe een ademluchttoestel en de meerurenaansluiting (ook wel leeflucht genoemd) werken en hoe hij hiermee veilig werkzaamheden uit kan voeren.

Vooropleiding
De kandidaat dient in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU of een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat. De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn.
kandidaten dienen voorafgaand aan de cursus medisch geschikt te zijn verklaard door een keuringsarts. I.v.m. het dragen van een volgelaatmasker is belemmerende gezichtsbeharing niet toegestaan.

Cursusdoel
Aanleren en trainen om op verantwoorde wijze en volgens voorschriften te werken met onafhankelijke adembescherming (perslucht-) ademlucht apparatuur, incl. werken volgens meeruren aansluiting.
De opleiding Onafhankelijke Adembescherming bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

Theorie
Adembescherming algemeen
Onafhankelijke adembeschermingstoestellen
Slangapparaten
Selectie van adembeschermende middelen
Controle en dagelijks onderhoud
Brand- en ontploffingsgevaar
Verstikking- en vergiftigingsgevaar
Bewegende delen
Organisatie en personeel
Aansprakelijkheid en werkvergunningen
Constructieve eisen en besloten ruimten, Mangaten
PBM’s, hygiëne en ademhalingstoestellen

Praktijk
Veilig gebruik en aansluiting van de apparatuur
Verschillende praktijkoefeningen 
Training met persluchtapparatuur
Afhankelijke en onafhankelijke adembescherming
Monteren en demonteren van afsluiters
Werken in noodsituatie

Overige informatie en benodigdheden 

kandidaten dienen tenminste 18 jaar oud te zijn en de Nederlandse of Engelse taal te beheersen in woord en geschrift. 

Het SOG examen kan (tegen meerprijs) ook worden afgelegd in het Engels, Duits, Portugees en Roemeens. 
De cursus werken met onafhankelijke adembescherming wordt gegeven in 1 lesdag.
De cursist ontvangt na de cursus een digitaal certificaat. De geldigheidsduur is 3 jaar

Benodigdheden:
Geldig legitimatiebewijs
Veiligheidsschoenen
Werkkleding
Veiligheidshelm 
Medische geschiktheidsverklaring ( Verplicht )
Doornbos zorgt voor alle verdere benodigdheden en de lunch.