DoornbosCursus(SOG) Heftruck Training (Theorie + Praktijk op Locatie)

(SOG) Heftruck Training (Theorie + Praktijk op Locatie)

De cursus Heftruck SOG is voor iedereen die een heftruck gaat bedienen op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria. De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen, waarmee het SSVV certificaat ‘Werken met een vorkheftruck’ wordt gehaald.  Het examen wordt afgenomen door onze ervaren examinatoren.

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus moet deelnemer minimaal 18 jaar zijn.Ook dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig certificaat VCA Basis, VCA Vol of VCA Vil.

Inhoud heftruck training

Tijdens de SOG heftruck training worden praktijk en theorie afgewisseld, maar ligt de nadruk vooral op de praktijkoefeningen.
We behandelen tijdens de cursus niet alleen de veiligheidsvoorschriften, maar ook de kennis van de heftruck zelf en de actuele wettelijke bepalingen. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  1. Arbowetgeving en wettelijke bepalingen
  2. Praktijkinstructie en waarschuwingen
  3. Specifieke machine-eigenschappen
  4. Lastdiagrammen
  5. Lasten oppakken, vervoeren en wegzetten
  6. Dagelijkse controle voor ingebruikname en inspectie voor aanvang
  7. Gevaarlijke voorvallen

De heftruck training duurt één dag en wordt ten slotte afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen conform de SOG voorschriften.
Wanneer de examens succesvol zijn afgerond,  ontvangt de cursust na afloop het heftruck certificaat. Met het certificaat heftruck kan men aantonen dat u zowel de theorie als de praktijk beheerst en daarnaast ook in staat bent om veilig te werken

Dit certificaat is 5 jaar geldig en voldoet aan de veiligheidseisen van zowel verzekeraars als de Arbowet.
Het certificaat is, na te zijn behaald, terug te vinden op https://cdr.ssvv.nl/