DoornbosCursusVCA Basis Training

VCA Basis Training

Gedurende de training basisveiligheid VCA komen er verschillende modules aan bod. Zo wordt er gesproken over wetgevingen, werken met machines, omgaan met gevaarlijke stoffen. Deze onderwerpen maken onderdeel uit van de examenlesstof van het examen veiligheidstraining basis VCA, maar ook over verschillende risico’s die zich op de werkvloer kunnen voordoen. Ervaren trainers zullen u of uw werknemers informeren en trainen op verschillende punten die betrekking hebben tot basisveiligheid in en op de werkomgeving.

De cursus bevat de volgende modulen:
1. Arbeidsomstandigheden en wetgeving
2. Risico’s en beheersmaatregelen
3. Gevaarlijke stoffen
4. Brand en explosiegevaar
5. Besloten ruimten
6. Gereedschappen en machines
7. Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden en vallen
8. Werken op hoogte
9. Lassen
10. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Verder wordt tijdens de training veel aandacht besteed aan het oefenen van examenvragen, zodat de deelnemers vertrouwd raken met de manier waarop de lesstof tijdens het examen zal worden getoetst.

Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen digitaal afleggen. Tijdens dit beeldschermexamen, dat door een onafhankelijk erkend exameninstituut wordt afgenomen, worden naast meerkeuzevragen ook andere vraagvormen gebruikt. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het Diploma Basisveiligheid uitgereikt. Deze heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Het certificaat is, na te zijn behaald, terug te vinden op https://cdr.ssvv.nl/

Indien gewenst is het mogelijk om het examen Basisveiligheid in een vreemde taal af te leggen. De examenopgaven zijn dan vertaald in bijvoorbeeld Engels, Roemeens, Duits, Frans, Pools, Portugees of Turks. Voor medewerkers met leesproblemen is het ook mogelijk om een voorleesexamen op de computer af te nemen, waarbij alle tekst voorgelezen kan worden. Bij elke zin staat een geluidsknop, waardoor de kandidaat zelf kan kiezen wat hij of zij voorgelezen wilt hebben en kunnen dit ook naar behoeven herhalen. Kandidaten hebben hier ook langer de tijd voor dan bij een “normaal” examen en mogen er 75 minuten over doen.  Aan examens in een vreemde taal zijn aanvullende kosten verbonden. Voor meer informatie hierover kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen, zodat wij u kunnen helpen bij het nemen van de beslissing omtrent de te kiezen examenvorm.

De training duurt 1 dag en wordt aan het einde van de dag afgesloten met het erkende VCA examen.

Voor het examen is het van belang dat u in bezit bent van een geldig ID bewijs.