DoornbosCursusVeilig Verplaatsen van Lasten (Theorie + Praktijk op Locatie)

Notice: Undefined index: cursus_data in /home/doornbos/domains/doornbosequipment.com/public_html/wp-content/themes/doornbos/parts/cursus-specifiek.php on line 6

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/doornbos/domains/doornbosequipment.com/public_html/wp-content/themes/doornbos/parts/cursus-specifiek.php on line 6

Notice: Undefined index: cursus_data in /home/doornbos/domains/doornbosequipment.com/public_html/wp-content/themes/doornbos/parts/cursus-specifiek.php on line 17

Veilig Verplaatsen van Lasten (Theorie + Praktijk op Locatie)

De cursus is geschikt voor alle werknemers die regelmatig te maken krijgen met het aanslaan en/of verplaatsen van lasten. Ervaring met het aanslaan of verplaatsen van lasten is voor deze cursus niet vereist. De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens de theoriecursus word je kennis over het aanslaan en verplaatsen van lasten uitgebreid, waarna je in de praktijk zelf aan de slag gaat met de materialen. Dit gebeurt onder begeleiding van onze gecertificeerde instructeurs.
Wat gaan we behandelen?
 • Terminologie
 • Type hijsmiddelen en -gereedschap
 • Factoren die van invloed zijn op de hijswerkzaamheden
 • Rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij hijswerkzaamheden betrokken zijn
 • Hoe je hijsmiddelen inspecteert en veilig kunt gebruiken
 • Hoe je een last veilig en juist aan kunt slaan
 • Hoe je op een juiste manier met de kraanmachinist kunt communiceren tijdens de hijswerkzaamheden
 • Hoe jij een waardevolle bijdrage kunt leveren als je bij hijswerkzaamheden betrokken bent
 • Veelgebruikte kraantypes en hun werkingsprincipes
 • Factoren die tijdens hijswerkzaamheden invloed hebben
 • De rollen en -verantwoordelijkheden binnen het (hijs)team
 • De standaard arm- en handsignalen en radiotermen 
 • Het gewicht, het zwaartepunt en de kenmerken van een lading kunt bepalen
 • De meeste gebruikte hijsgereedschappen te beschrijven en hoe je deze kunt toepassen
 • Pre-use inspectie moeten uitvoeren en ken je de afkeurcriteria van het hijsgereedschap
 • De meest voorkomende manieren van aanslaan 
 • Omschrijven hoe de hijswerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd
Kortom, leer je:
 • Hoe je veilig werkt in de hijsindustrie;
 • Welke hijsgereedschappen er zijn en hoe je deze gebruikt;
 • Wat jouw rechten en verantwoordelijkheden op het werk zijn.
Aan het einde van de ochtend zul je een eindtoets afleggen. De toets bestaat uit 25 multiple choice vragen waarvan je er minimaal 18 goed moet hebben. Aansluitend vind het praktijkdeel plaats.
Aan het einde van de praktijksessies voer je ook een eindtoets uit. Je hebts dan de mogelijkheid om aan te tonen dat je de door de trainer aangeleerde vaardigheden onder de knie hebt en dat je deze kunt combineren met jouw theoretische kennis en begrip.