DoornbosCursusVeilig Werken Langs de Weg: Overige Wegen (CROW 96b)

Notice: Undefined index: cursus_data in /home/doornbos/domains/doornbosequipment.com/public_html/wp-content/themes/doornbos/parts/cursus-specifiek.php on line 6

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/doornbos/domains/doornbosequipment.com/public_html/wp-content/themes/doornbos/parts/cursus-specifiek.php on line 6

Notice: Undefined index: cursus_data in /home/doornbos/domains/doornbosequipment.com/public_html/wp-content/themes/doornbos/parts/cursus-specifiek.php on line 17

Veilig Werken Langs de Weg: Overige Wegen (CROW 96b)

Het werken rond wegen brengt risico’s met zich mee voor de weggebruiker en wegwerker.
Om deze risico’s acceptabel te houden, worden verkeersmaatregelen getroffen. Het is belangrijk om hiervoor in het begin van het proces de juiste keuzes te maken. De Werk in Uitvoering-uitgave 96b gaat over de te nemen maatregelen bij wegwerkzaamheden. Tijdens deze introductie wordt u volledig geïnformeerd over de richtlijnen en standaardmaatregelen van Werk in Uitvoering 96b-2020.

Cursusinhoud:
In de cursus worden de volgende onderwerpen modulair behandeld:
Theoretische en praktische benadering van de publicatie CROW 96b 
 • Vervangen van het zoeksysteem door selectieschema’s
 • Afstemming eisen basismaatregelen in veelvoorkomende standaard situaties
 • Rijdende afzettingen
 • Afstemming van maatregelen op de maximum snelheid in voorkomende situaties
 • Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid
Modules
 • Op de rijbaan
 • Naast de rijbaan
 • Kruispunten en rotondes
 • Fiets- en voetpaden
 • Bij spoorwegovergangen
Wie is de doelgroep
De cursus veilig werken langs de weg is bedoeld voor jou als je bij je werkzaamheden in de openbare ruimte (niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom) te maken hebt met wegafzettingen en de regelgeving daarvan.

Wat is het doel
Je wordt opgeleid om op verantwoorde, veilige manier om te gaan met wegafzettingen, het bevorderen van verkeersveiligheid voor weggebruikers, het beperken van verkeershinder en het voorkomen van files.
Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de door de Arbowet en de Inspectie SZW gestelde eisen van het geven van voldoende instructie en de aantoonbaarheid daarvan.

Deelnemers:
De groepen van deze opleiding bestaan uit maximaal 10 personen. Op deze manier is de interactie tussen de verschillende deelnemers optimaal en is er genoeg tijd en persoonlijke aandacht voor iedereen.

Cursusduur: 1 dag
Actieve theoretische informatie, gewijzigde wet- en regelgeving, aanwijzingen voor praktische toepassingen voor medewerkers werkzaam in de buitendiensten.
aanvullende theorie en praktijkoefeningen worden afgesloten met een praktijktest.

Certificaat:
na deelname aan de cursus ontvang je een persoonlijk certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Benodigdheden voor de praktijk:
 • Geldig legitimatiebewijs
 • Veiligheidsschoenen
 • Werkkleding ( voorkeur reflector kleding )
 • Veiligheidshelm 
Toelatingseisen:
De kandidaten dienen tenminste 18 jaar oud te zijn en de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift. Andere talen zijn mogelijk in overleg.
Voor alle opleidingen geldt dat de voertaal Nederlands of Engels is.

 Doornbos zorgt voor de verdere benodigdheden en de lunch