Bedrijfshulpverlening (BHV) Basis

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om maatregelen op het gebied van bedrijfshulpverlening te treffen. Werkgevers moeten één of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in huis hebben. Bedrijfshulpverleners kunnen bij incidenten of calamiteiten direct in actie komen, bijvoorbeeld in het geval van evacuatie, ontruiming, nazorg, brandbestrijding en communicatie.

Wie heeft een opleiding tot bedrijfshulpverlener nodig?

Dit certificaat is verplicht en dus onmisbaar voor alle bedrijven, instellingen en organisaties in Nederland. Deelname aan de cursus vereist geen specifieke vooropleiding.

Lesstof

Tijdens deze tweedaagse opleiding behandelen we:

Deel 1 | Levensreddende handelingen

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp, inclusief vijf belangrijke punten
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Vitale functies
 • Beademen en reanimatie voor volwassenen
 • Verstikking en vergiftiging
 • Shock
 • Uitwendig (ernstig) bloedverlies en verbandleer
 • Plaatselijk letsel in de vorm van brandwonden, botbreuken en oogletsel

Deel 2 | Communicatie, brandbestrijding en ontruimingen

 • Taken van de bedrijfshulpverlener
 • Communicatiemiddelen tijdens een incident
 • Brandbestrijding, inclusief drie- en vijfhoek, brandstadia en kleine blusmiddelen
 • Ontruimingen
 • Belang van nazorg

Duur van de opleiding en examen

De opleiding duurt van 8 tot 16 uur op twee aaneengesloten dagen en vindt plaats in groepsverband met gemiddeld twaalf deelnemers. Zowel de theorie als praktijk komt aan bod, beide onderdelen worden met een toets afgesloten. Deelnemers die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma met een aantekening reanimatie krijgen vrijstelling voor het onderdeel Levensreddende Handelingen. Het behaalde certificaat (conform NVB-norm) is persoonsgebonden en één jaar geldig.

 

Opleidingsdata

Data en locatie worden in overleg bepaald. Voor groepen en incompany-trainingen kunnen de cursusvorm en -tijden worden aangepast, bijvoorbeeld in avonden en weekenden.

Taal

De cursus wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan het examen in het Engels of in een andere taal worden afgenomen.

Opgeven voor opleiding

Doornbos Academy levert opleidingen op locatie en in groepsverband in Rotterdam en Amsterdam. Het voordeel van een opleiding bij Doornbos is dat vooral de brandbestrijding veel uitgebreider en realistischer kan worden geoefend dan op locatie.

Doornbos Academy is gelieerd aan Doornbos Equipment. Wij richten onze opleidingen in naar het verhuurde materieel. Dit leidt tot maximale toepasselijkheid en dus een hogere veiligheid. Al onze opleidingen zijn nationaal en/of internationaal gecertificeerd.