Bedrijfshulpverlening (BHV) Basis

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om maatregelen op het gebied van bedrijfshulpverlening te treffen. Werkgevers moeten één of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in huis hebben. Bedrijfshulpverleners kunnen bij incidenten of calamiteiten direct in actie komen, bijvoorbeeld in het geval van evacuatie, ontruiming, nazorg, brandbestrijding en communicatie.

Wie heeft een opleiding tot bedrijfshulpverlener nodig?

Dit certificaat is verplicht en dus onmisbaar voor alle bedrijven, instellingen en organisaties in Nederland. Deelname aan de cursus vereist geen specifieke vooropleiding.

Lesstof

Tijdens deze tweedaagse opleiding behandelen we:

Deel 1 | Levensreddende handelingen

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp, inclusief vijf belangrijke punten
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Vitale functies
 • Beademen en reanimatie voor volwassenen
 • Verstikking en vergiftiging
 • Shock
 • Uitwendig (ernstig) bloedverlies en verbandleer
 • Plaatselijk letsel in de vorm van brandwonden, botbreuken en oogletsel

Deel 2 | Communicatie, brandbestrijding en ontruimingen

 • Taken van de bedrijfshulpverlener
 • Communicatiemiddelen tijdens een incident
 • Brandbestrijding, inclusief drie- en vijfhoek, brandstadia en kleine blusmiddelen
 • Ontruimingen
 • Belang van nazorg

Duur van de opleiding en examen

De opleiding duurt van 8 tot 16 uur op twee aaneengesloten dagen en vindt plaats in groepsverband met gemiddeld twaalf deelnemers. Zowel de theorie als praktijk komt aan bod, beide onderdelen worden met een toets afgesloten. Deelnemers die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma met een aantekening reanimatie krijgen vrijstelling voor het onderdeel Levensreddende Handelingen. Het behaalde certificaat (conform NVB-norm) is persoonsgebonden en één jaar geldig.

 

Opgeven voor opleiding

Het Doornbos Training Centre levert opleidingen op locatie en in groepsverband in Amsterdam en Rotterdam en is gelieerd aan Doornbos Equipment. Wij richten onze cursussen in naar het verhuurde materieel. Dit leidt tot maximale toepasselijkheid en dus een hogere veiligheid.  

We gaan daarbij niet alleen in op de juiste inzet van de machines, maar ook op een zo duurzaam mogelijke inzet van de machines. Dit geeft een merkbaar verschil in uitstoot en kosten. Al onze opleidingen zijn nationaal en/of internationaal gecertificeerd.

Opleidingsdata

Hieronder kun je zien wanneer en op welke locatie deze opleiding plaatsvindt en hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn. Als je jouw ideale datum en locatie gevonden hebt, kun je je vervolgens direct aanmelden. Kom je er niet uit, dan kun je ons uiteraard ook gewoon even bellen. We helpen je graag! +31 (0)10 – 850 8000 of +31 (0)20 – 840 3000