Vol-VCA

”Beschikt u over een VCA-certificaat?” Waarschijnlijk krijgt u deze vraag vaker van opdrachtgevers. Met een VCA-opleiding zorgt u ervoor dat u uw werkzaamheden veilig en met aandacht voor gezondheid en milieu kunt uitvoeren. Bovendien toont u er automatisch mee aan dat u aan bepaalde regels uit de (Arbo-)wetgeving voldoet.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die in een risicovolle omgeving werkt, zoals een fabriek, haven of bouwproject, of risicovolle werkzaamheden uitvoert. Bijvoorbeeld aannemers, schilders, steigerbouwers, verkeersregelaars, (werktuig-)bouwkundigen, technici en mensen die werken in de petrochemie of industrie.

De opleiding is er in twee varianten:

 • B-VCA; voor operationele medewerkers
 • VOL-VCA; voor operationeel leidinggevenden

De cursusinhoud is bij beide varianten hetzelfde, alleen wordt in de VOL-VCA dieper en uitgebreider op de stof ingegaan.

Volledige cursus of alleen (her-)examen

Bij Doornbos kunt u een volledige VCA-cursus volgen, waarin we uitgebreid ingaan op de theorie. Die opleiding duurt twee dagen; drie dagdelen krijgt u lessen en in het laatste dagdeel legt u een examen af.

Het is ook mogelijk bij Doornbos alleen een (her-)examen af te leggen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het leren van de theorie.

Cursusinhoud

 • Arbowetgeving en wettelijke bepalingen
 • Gevaren, risico en preventie
 • Ongevallen en noodsituaties
 • Instructies, signalering en procedures
 • Lasten oppakken, vervoeren en wegzetten
 • Arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Brand, explosie en gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit
 • Gezonde werkplekken

Erkend certificaat

Als u de opleiding succesvol doorloopt, ontvangt u een VCA-diploma. Dit is tien jaar geldig. Met dit VCA-certificaat voldoet u aan de Europese normen. Dit betekent dat het certificaat ook elders in Europa wordt erkend.

Trainingsdata

Trainingsdata kunnen in overleg worden bepaald.