Werken op Hoogte opleiding

Volgens de Arbowet is er bij werkzaamheden boven de 2,50 meter al sprake van ‘werken op hoogte’. Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Bij deze opleiding leer je je bewust te worden van de mogelijke gevaren, je leert welke middelen er zijn om werkzaamheden op hoogte veilig uit te voeren en om het risico op ongelukken minimaliseren.

Wie heeft een 'Werken op Hoogte' opleiding nodig?

Deze opleiding is ontwikkeld voor iedereen die beroepsmatig op hoogte werkt. Deelname aan de cursus vereist geen specifieke vooropleiding.

Lesstof

In een dagdeel behandelen we:

  • Wetgeving rondom ‘Werken op Hoogte’
  • Herkennen van de gevaren en het inschatten van risico’s
  • Welke veiligheids- en beschermingsmiddelen worden gebruikt en hoe deze veilig te gebruiken

Duur van de opleiding en examen

De opleiding duurt 2 uur. De opleiding bestaat alleen uit een theoriegedeelte. Na het succesvol behalen van het examen ontvangt de deelnemer een certificaat. Het behaalde certificaat is persoonsgebonden en drie jaar geldig.

Opleidingsdata

Data en locatie worden in overleg bepaald.

Opgeven voor opleidingen

Het Doornbos Training Centre levert opleidingen op locatie en in groepsverband in Amsterdam en Rotterdam en is gelieerd aan Doornbos Equipment. Wij richten onze cursussen in naar het verhuurde materieel. Dit leidt tot maximale toepasselijkheid en dus een hogere veiligheid.  

We gaan daarbij niet alleen in op de juiste inzet van de machines, maar ook op een zo duurzaam mogelijke inzet van de machines. Dit geeft een merkbaar verschil in uitstoot en kosten. Al onze opleidingen zijn nationaal en/of internationaal gecertificeerd.