Atex training

De ATEX-richtlijn schrijft voor waaraan alle arbeidsmiddelen en werkplekken in explosiegevaarlijke omgevingen moeten voldoen om veilig te kunnen werken. ATEX staat voor ATmosphères EXplosibles en omvat twee Europese richtlijnen voor het werken in en met explosiegevaarlijke omgevingen. Explosiegevaar ontstaat wanneer er brandbare gassen, damp, nevel of stoffen zich met elkaar mengen. Indien dit mengsel in contact komt met zuurstof of een ontstekingsbron als vuur, dan kan dit tot een explosie leiden. Het is dan ook niet voor niets dat de Europese Unie deze richtlijnen in het leven hebben geroepen met als belangrijkste doel veiligheid voor de werk- en leefomgeving te kunnen garanderen! Het is nodig om  medewerkers te instrueren, zodat er aantoonbaar en verantwoord veilig gewerkt kan worden.

ATEX training volgen en certificaat halen?

De ATEX (EX000 en EX001) trainingen zijn bedoeld voor iedereen die de basisprincipes wil leren van het werken in explosie gevaarlijke omgevingen:

 • Het onderwerp explosieveiligheid binnen het kader van de ATEX richtlijnen te begrijpen;
 • Een explosieveiligheidsdocument te kunnen beoordelen, up-to-date te kunnen houden en te kunnen aftekenen;
 • De Wet- en regelgeving inzake explosieveiligheid te begrijpen;
 • De voorgestelde maatregelen op een verantwoorde wijze te kunnen implementeren en onderhouden;

Is de ATEX opleiding niet wat u zoekt? Bekijk al onze trainingen.

Direct aanmelden
De lesstof
Duur
Prijzen

Lesstof

De onderwerpen die tijdens deze training aan de orde komen zijn:

 • Achtergronden van ATEX, wat is ATEX?

 • Ontploffingsgevaar

 • Wetgeving

 • Uitzonderingen

 • Verschillen ATEX 114 en ATEX 153

 • Risico’s

 • Organisatie & explosieveiligheid document

 • Coördinatieverplichting

 • Explosieve stofmengsels & LEL-waarde en UEL- waarde

 • Temperaturen

 • Geleidbaarheid van stof

 • Ontstekingsbronnen

 • Zonering, indeling & soorten zones

 • Praktijk benadering

 • EPL (Equipment Protection Level)

 • Schoonmaken en stofzone

 • Elektrische materieel en BTO (beschermingswijzen tegen ontsteking)

 • BTO gasontploffingsgevaar

 • BTO stofontploffingsgevaar

 • Voorschriften fabrikant

 • Montage

 • Aanduiding op elektrisch materiaal

Duur van de training en examen

De training duurt 1 dag en bestaat alleen uit een theoriegedeelte. Na het succesvol behalen van het examen ontvangt de deelnemer een certificaat. Het behaalde certificaat is persoonsgebonden en drie jaar geldig.

Trainingsdata en prijzen

 1. ATEX (EX000) Awareness Training
  Basis: € 500,-| Herhaling: € 400,-
 2. ATEX (EX001) Training Basisprincipes
  Basis: € 625,-| Herhaling: € 500,-

Genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.