Bedrijfshulpverlener (BHV) training

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om maatregelen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV) te treffen. Werkgevers moeten één of meerdere bedrijfshulpverleners in huis hebben. Bedrijfshulpverleners kunnen bij incidenten of calamiteiten direct in actie komen, bijvoorbeeld in het geval van evacuatie, ontruiming, nazorg, brandbestrijding en communicatie.

BHV Certificaat halen?

Dit certificaat is verplicht en dus onmisbaar voor alle bedrijven, instellingen en organisaties in Nederland. Deelname aan de cursus vereist geen specifieke vooropleiding.

Na de trainingsdag weet je:

 • een beginnende brand te herkennen en te bestrijden;
 • het verschil tussen verschillende blusmiddelen en wanneer en hoe deze te gebruiken;
 • verschillende letsels te herkennen en te behandelen;
 • levensreddend te handelen;
 • hoe te reanimeren (met en zonder AED);
 • de belangrijkste zaken rond communiceren tijdens een calamiteit;
 • de basis over ontruimen en evacueren.
Direct aanmelden
De lesstof
Duur
Prijzen

Lesstof

Tijdens deze training behandelen we:

 • Levensreddende Eerste Hulp (LEH) incl. reanimatie & AED

 • Communicatie: het alarmeren en evacueren van personen

 • Het behandelen van letsel

 • Reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator)

 • Het communiceren met externe hulpverleners

 • Het bestrijden van beginnende branden

 • Blusmiddelen op de juiste manier inzetten

 • Ontruimingen voorbereiden

 • Systematisch ontruimen

Duur van de training en examen

De training van 1 dag vindt plaats in groepsverband met gemiddeld twaalf deelnemers. Zowel de theorie als praktijk komt aan bod, beide onderdelen worden met een toets afgesloten. Deelnemers die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma met een aantekening reanimatie krijgen vrijstelling voor het onderdeel Levensreddende Handelingen. Het behaalde certificaat (conform NVB-norm) is persoonsgebonden en één jaar geldig.

Trainingsdata en prijzen

Prijs: € 225,-

Genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.